Search
Close this search box.

Nämä yleiset ehdot (jäljempänä ”Yleiset ehdot”) soveltuvat, kun verkkokaupan asiakas tekee ostoksia Prehealth Oy:n (jäljempänä ”PREHEALTH”) omistamalla www.jessicareiman.com verkkosivustolla jäljempänä ”Verkkosivusto”). Henkilötietojen käsittelyyn Verkkosivustollamme sovelletaan Tietosuojakäytäntöämme, joka on saatavilla tästä linkistä.

PREHEALTH ei ole vastuussa siitä, jos verkkosivustolla esitetyt tuotteet ovat myyty loppuun. PREHEALTH ei myöskään ole vastuussa verkkosivustolla esiintyvistä kuva- tai painovirheistä taikka hintatiedoissa esiintyvistä virheistä. Verkkosivustolla esitetyt kuvat ovat tarkoitettu ainoastaan suuntaa-antaviksi ja asiakkaan ostoskokemuksen parantamiseksi. PREHEALTH voi tarjota, välittää tai markkinoida myös kolmansien palveluntarjoajien tuottamia tai tarjoamia maksullisia tai maksuttomia palveluita tai tuotteita. Muiden palveluntarjoajien palvelut tarjotaan, välitetään tai markkinoidaan sellaisenaan ja sitoumuksetta. PREHEALTH ei vastaa mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu kolmannen palveluntarjoajan tuottaman tai tarjoaman palvelun mahdollisesta virheestä, kuten väärästä tiedosta, palvelun viivästymisestä taikka palvelun saatavuudesta. PRHEALTH ei muutoinkaan vastaa mistään välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Asiakas sitoutuu noudattamaan näiden ehtojen ohella kolmannen palveluntarjoajan mahdollisia erityisiä sopimusehtoja, vastuunrajoituksia ja ohjeita.

Verkkosivusto ja sen sisältö ovat PREHEALTHIN tai kolmansien osapuolten omaisuutta. Sisältö on suojattu immateriaalioikeuksin ja sisällön kopiointi tai käyttäminen ilman PREHEATLHIN antamaa kirjallista suostumusta on kielletty.

Asiakkaan on hyväksyttävä nämä Yleiset ehdot voidakseen tehdä tilauksen verkkosivuston kautta. Hyväksymällä Yleiset ehdot asiakas sitoutuu noudattamaan niitä ja vahvistaa lukeneensa ne. Lisäksi asiakas vahvistaa lukeneensa ja ymmärtäneensä Tietosuojakäytännön, jossa selitetään, miten asiakkaan henkilötietoja käsitellään. Käyttäjän ja PREHEALTHIN välinen sopimus syntyy, kun asiakas on lähettänyt tilauksen PREHEALTHILLE ja PREHEALTH on vahvistanut asiakkaan tekemän tilauksen lähettämällä tälle sähköpostitse tilausvahvistuksen.

2. Hinnat ja maksutavat

Verkkosivustolla myytävien tavaroiden ja palveluiden hinnat määräytyvät kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan. Hinnasto on esillä verkkosivustolla ja kutakin tavaraa ja palvelua koskevat hinnat esitetään myös kyseisen tavaran tai palvelun kuvauksessa. Kaikki verkkosivustolla esitetyt hinnat sisältävät arvonlisäveron. Hinnat eivät kuitenkaan sisällä maksutavasta tai kuljetuksesta aiheutuvia kustannuksia. Maksu- ja toimituskulut esitetään erikseen kunkin tilauksen osalta ennen tilauksen tekemistä.

PREHEALTH pidättää oikeuden milloin tahansa muuttaa hinnastoa.

Asiakas voi maksaa verkkokaupassa ainoastaan käyttämällä PREHEALTHIN kulloinkin hyväksymiä maksutapoja.

3. Tavaroiden ja palveluiden toimittaminen

Tavarat pyritään toimittamaan aina mahdollisimman nopeasti, ja joka tapauksessa viimeistään 30 päivän kuluttua tavaran tilaamisesta.

Vaaranvastuu tavaran katoamisesta tai vioittumisesta siirtyy asiakkaalle tavaran luovutuksen yhteydessä. Jos tavaran toimittamisessa käytetään kuljetusliikettä, vaaranvastuu tavaran katoamisesta tai vioittumisesta siirtyy asiakkaalle, kun kuljettaja, rahdinkuljettaja tai muu toimituksen suorittamiseen määrätty henkilö tai yhteisö luovuttaa tavaran asiakkaan hallintaan.

Omistusoikeus tilattuihin tavaroihin säilyy PREHEALTHILLA, kunnes tuote on kokonaan maksettu.

3. Peruuttamisoikeus

Asiakkaalla on kuluttajana oikeus peruuttaa verkkokaupasta ostamansa tavarat ja palvelut kuluttajansuojalain mukaisesti 14 päivän kuluessa tavaroiden ja palveluiden vastaanottamisesta ilmoittamalla tästä PREHEALTHILLE. Asiakas voi käyttää peruuttamisoikeuttaan täyttämällä Verkkosivustolla saatavilla olevan peruuttamislomakkeen ja lähettämällä sen palautettavien tavaroiden, tai palveluiden osalta peruuttamista koskevan ilmoituksen, mukana PREHEALTHILLE. Asiakkaan on palautettava peruuttamisoikeuden nojalla peruuttamansa tavarat viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä.

Palautus on asiakkaalle veloitukseton, jos palautuksessa noudatetaan PREHEALTHIN asiakaspalautuksia koskevia ohjeita. PREHEALTH ei kuitenkaan palauta tuotteen alkuperäisestä toimittamisesta asiakkaalle aiheutuneita toimituskuluja, jos asiakas on valinnut tilauksen toimitustavaksi muun toimitustavan kuin PREHEALTHIN tarjoaman vakiotoimitustavan. Palautamme asiakkaalta saamamme maksusuoritukset viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta. Mikäli emme ole vastaanottaneet palautettavia tavaroita 14 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta, voimme pidättyä maksujen palautuksesta, kunnes tavara on palautettu tai asiakas on luotettavasti osoittanut lähettäneensä tavaran takaisin. Ilmoitamme vastaanottamistamme palautuksista asiakkaalle aina sähköpostitse. Hyvitys asiakaspalautuksesta suoritetaan tilisiirtona asiakkaan ilmoittamalle tilille. PREHEALTH ei hyvitä mahdollisesti asiakkaan valitseman maksutavan vuoksi kertyneitä korkoja tai muita mahdollisia lisämaksuja.

Digitaalisia palveluita koskeva peruuttamisoikeus

Digitaalisten palveluiden, eli esimerkiksi verkkokaupassa myytävien verkkovalmennusten, osalta 14 päivän peruuttamisaika alkaa kyseistä digitaalista sisältöä koskevan sopimuksen tekemisestä. Asiakkaalla ei kuitenkaan ole kaupan peruuttamisoikeutta, jos digitaalisen sisällön toimittaminen on aloitettu sähköisesti asiakkaan suostumuksella ennen peruuttamisajan päättymistä. Tällainen edellä mainittu suostumus voidaan katsoa saaduksi asiakkaan ilmaistessa halukkuutensa vastaanottaa digitaalista sisältöä, ennen 14 päivän peruuttamisajan päättymistä, erillisen linkin kautta. Verkkovalmennuksen osalta sisällön toimittaminen katsotaan aloitetuksi silloin, kun asiakas aktivoi palvelun valmennus-järjestelmästä toimitetun aktivointisähköpostissa esitetyn linkin kautta. Verkkovalmennuksen osalta sisällön toimittaminen katsotaan aloitetuksi silloin, kun asiakas ottaa verkkovalmennuksen käyttöönsä käyttäjätunnuksella, joka asiakkaalle on luotu. Lisäksi asiakkaan katsotaan antaneen suostumuksensa digitaalisen sisällön toimittamisen aloittamiselle ja luopumiselle peruuttamisoikeudestaan, jos asiakas kirjautuu verkkovalmennusjärjestelmään käyttäjätunnuksillaan ennen 14 päivän peruuttamisoikeuden päättymistä. Asiakas voi käyttää digitaalisia palveluita koskevaa peruuttamisoikeuttaan ottamalla yhteyttä osoitteeseen info@prehealth.fi

3.1 JRC Vaatteiden peruuttamis- ja palautusoikeus

Palvelun tuottaa Bulkkinen Oy. Vaatteisiin liittyvät kysymykset, reklamaatiot sekä vaihdot ja palautukset hoidetaan Bulkkinen Oy:n toimesta.

Jos haluat palauttaa tai vaihtaa tuotteen tai sinulla on kysyttävää vaatteisiin liittyen, laitathan meille sähköpostia osoitteeseen info@bulkkinen.fi.

Vaatteilla on 14 vuorokauden vaihto- ja palautusoikeus alkaen päivästä, jolloin asiakas on vastaanottanut tuotteen. Tuotteen vaihto toiseen kokoon tai tuotteeseen on asiakkaalle maksutonta. Ilmoita vaihdosta sähköpostitse osoitteeseen info@bulkkinen.fi, niin lähetämme sinulle osoitekortin toimitukseen. Vaatteiden palautusten kustannuksista vastaa asiakas. Palautukset tulee tehdä osoitteeseen:

Bulkkinen Oy Satamakaari 35 C 00980 Helsinki Puh: 040 844 5100

Huomaathan, että hyvitys tehdään tuotteen hinnasta. Tuotteen postituskustannuksista vastaa asiakas. Kirjelähetyksillä ei ole seurantaa, joten niiden käyttö on asiakkaan vastuulla.

Muita tavaroita koskeva peruuttamisoikeus

Tavaroiden osalta 14 päivän peruuttamisaika alkaa, kun asiakas on vastaanottanut tilaamansa tavaran. Peruuttamisoikeus ei kuitenkaan koske:

sinetöitynä toimitettuja tuotteita, joiden sinetti on rikottu (esimerkiksi lisäravinteet);
nopeasti pilaantuvia ja vanhentuvia tuotteita (esimerkiksi elintarvikkeet);
tavaroita, joita ei voida hygieniasyistä paketin avaamisen jälkeen palauttaa (esimerkiksi uima-asut ja alusvaatteet, jos tuote ei ole käyttämätön ja hygieniasuoja on poistettu); sekä
asiakkaalle signeerattuja tai muuten yksilöllisesti valmistettuja tuotteita.
pdf -muotoisena toimitettuja valmennuksia, kun ne on toimitettu asiakkaan sähköpostiin

Tavarat on palautettava alkuperäisissä pakkauksissaan ja käyttämättöminä. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus avata pakkaukset ja sovittaa tavaroita ennen peruuttamista koskevan päätöksen tekemistä. Mikäli asiakas ei voi palauttaa tuotetta joko kokonaan tai osittain tai se palautetaan alkuperäistä huonommassa kunnossa, PREHEALTHILLA on oikeus vaatia asiakkaalta tuotteen arvon alentumista vastaavaa korvausta.

Tavaroiden noutamatta jättämistä ei pidetä tässä tarkoitettuna peruuttamisena. Tilaus katsotaan noudetuksi ja peruutetuksi, kun se sisältää palautuslomakkeen. Noutamattomista tilauksista veloitamme 11,80 euroa toimituskuluja. Tätä kulua ei kuitenkaan peritä, mikäli asiakas on ilmoittanut PREHEALTHILLE kuljetuspalveluita tarjoavan yrityksen säilytysajan puitteissa, ettei nouda tilausta.

Palvelusopimuksia koskeva peruuttamisoikeus

Palvelusopimusten eli esimerkiksi verkkovalmennuspalveluita koskevan sopimuksen osalta peruuttamisoikeus alkaa palvelusopimuksen tekemisestä. Jos palvelun toimittaminen aloitetaan asiakkaan pyynnöstä ennen peruuttamisoikeudelle varatun ajan kulumista, asiakkaalta peritään peruuttamisen johdosta palvelun käytön ajalta palvelun tuottamisesta aiheutuneina kustannuksina 30 % kyseisen palvelusopimuksen hinnasta.

Palvelusopimuksia koskeva peruuttamisoikeus ei koske vapaa-ajanpalvelua, joka on sovittu tietyksi ajankohdaksi. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi koulutus- tai urheilutapahtumat.

5. Lakisääteinen virhevastuu

Jos tilaamasi tavara on virheellinen vastaanottaessasi sen, tavaraa koskee kuluttajansuojalain (38/1978) mukainen lakisääteinen virhevastuu. Tavaran katsotaan lähtökohtaisesti olleen virheellinen vastaanottaessasi sen, jos virhe ilmenee kuuden kuukauden sisällä vastaanottamisesta. Asiakkaan on vedottava virheeseen viimeistään kahden kuukauden kuluessa virheen havaitsemisesta. Muussa tapauksessa asiakas menettää oikeutensa vedota tavaran virheeseen. Asiakas voi ilmoittaa virheestä ottamalla PREHEALTHIIN yhteyttä käyttämällä yllä mainittuja yhteystietoja.

Tavaran virhe voidaan asiakkaan valinnan mukaan korjata tai toimitettu tavara voidaan vaihtaa. PREHEALTH pidättää oikeuden kieltäytyä korjauksesta tai tavaran vaihtamisesta, mikäli se osoittautuu mahdottomaksi tai aiheuttaa kohtuutonta vaivaa muihin toimenpiteisiin nähden. Mikäli virhettä ei ole mahdollista korjata ja se on olennainen, asiakkaalla on valintansa mukaan oikeus vaatia hinnanalennusta tai kaupan purkua.

6. Ylivoimainen este

Jos PREHEALTH ei pysty täyttämään näissä ehdoissa mainittuja velvollisuuksiaan ylivoimaisen esteen vuoksi, PREHEALTH ei ole vastuussa viivästyksistä tai muusta aiheutuneesta haitasta tai vahingosta. Ylivoimaisena esteenä pidetään muun muassa yleisiä työtaistelutoimenpiteitä, sotatoimia, luonnonmullistuksia sekä ongelmia tietoliikenneyhteyksissä.

7. Sopimuksen siirtäminen

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää hankkimaansa valmennuspalveluun liittyviä oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan kolmansille osapuolille.

8. Sovellettava lainsäädäntö ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin Yleisiin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset. PREHEALTHIN ja asiakkaan väliset Verkkokauppaa tai näitä Yleisiä ehtoja koskevat riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajansuojalaissa (38/1978) tarkoitetulla kuluttajalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne kuluttajan Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kuluttajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

Kuluttaja-asiakkaalla on aina myös oikeus viedä riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, asiakkaan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Asiakas voi tehdä valituksen myös suoraan verkossa käyttämällä EU-komission verkkovälitteistä riidanratkaisupalvelua.

9. Yleisten ehtojen muutokset

PREHEALTH varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa tai päivittää näitä Yleisiä ehtoja. Kulloinkin voimassa olevat Yleiset ehdot ovat saatavilla Verkkosivustolla. Jatkamalla Verkkokaupan käyttöä Yleisten ehtojen päivityksen jälkeen, asiakkaan katsotaan hyväksyneen kulloinkin päivitetyt Yleiset ehdot. Nämä Yleiset ehdot päivitettiin viimeksi 12.3.2020.